Odluku o izmeni osnivačkog akta možete preuzeti OVDE.