Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara možete preuzeti OVDE.