Osnovni podaci o firmi

Pun naziv izdavaoca PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE BRĐANI AD VALJEVO
Pravni status izdavaoca Aktivno akcionarsko društvo
Adresa Radnička 195, Valjevo, SRBIJA
Web adresa www.adbrdjani.in.rs
Datum osnivanja 30.03.1965.
Broj rešenja upisa u sudski registar BD 98326/2005
Matični broj 07096810
PIB – poreski identifikacioni broj 1000733
Tekući računi i banke kod kojih se vode PROCREDIT BANK 220-113993-38
Šifra delatnosti 06820
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Ime i prezime direktora Dejan Spasojević
Ime i prezime osobe za kontakt Dejan Spasojević
Telefon 011/7834-765
Faks 011/7865-876
E-mail adbrdjani@gmail.com
Naziv korporativnog agenta TEZORO BROKER AD BEOGRAD