Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija možete preuzeti OVDE.