Formular za glasanje u odsustvu fizičkog / pravnog lica možete preuzeti OVDE.